Marduy un 2010 yılında Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde 25.000 m2 alan üzerinde buğday unu üretimine başlamıştır.Günlük buğday unu kapasitesi 250 tondur. 50kg un çuvallarımızın yanı sıra 30 kg’lık kepek çuvalları ile satış yapılmaktadır.

Hasat zamanında toprak mahsülleri ofisi, çiftçi ve esnaftan yüklü miktarda buğday satın almaktadır. Ayrıca Rusya, Kazakistan, Brezilya ve Amerika gibi dünyanın çeşitli bölgelerinden yüklü miktarda buğday ithalatı yapılmaktadır.
Üretiminin tamamına yakınını Irak’a ihraç etmekte olup bu ülkede birçok bayimiz bulunmaktadır. Alınan buğday ve üretilen unlar en son teknoloji ile donatıl mış labaratuvarımızda deneyimli mühendisler tarafın dan uluslar arası standartlara uygun biçimde analiz edilmektedir.