• Marduy Un 250 ton günlük buğday unu üretiminin tamamına yakınını Irak’a ihraç etmektedir.Irak'ta geniş bir bayi ağına sahip olan Marduy Un ihracat ağını geliştirmek için çalışmaktadır.
    Alınan buğday ve üretilen unlar en son teknoloji ile donatıl mış labaratuvarımızda deneyimli mühendisler tarafın dan uluslar arası standartlara uygun biçimde analiz edilmektedir.